יהודית חודורקובסקי

0

יהודית חודורקובסקי

0

תחומים

  • AI
  • Algorithm/Algorithm Engineer
  • Analytics
  • Computer Vision (CV)
  • Deep Learning
  • Entry level
  • Machine Learning
  • Python
  • SQL
  • junior